From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-08-15 13:42:39
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-08-15 13:42:39
 
Thảo Linh đã mời bạn thích HẢI SẢN, ĐẶC SẢN, CÁ ĐỒNG CÀ MAU trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Doi,
Thảo Linh đã mời bạn thích HẢI SẢN, ĐẶC SẢN, CÁ ĐỒNG CÀ MAU
page_profile_pictureHẢI SẢN, ĐẶC SẢN, CÁ ĐỒNG CÀ MAUSản phẩm/Dịch vụThảo Linh thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
HẢI SẢN, ĐẶC SẢN, CÁ ĐỒNG CÀ MAU
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025