From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Tran Vinh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-08-03 05:54:20
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tran Vinh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-08-03 05:54:20
 
2 người bạn chung - Bui Doi Cho Lon - 316 người bạn - 39 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tran Vinh muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tran Vinh
Bui Doi Cho Lon
2 người bạn chung · 316 người bạn · 39 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025