From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@pages.facebookmail.com
Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook
2016-09-02 03:51:50
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@pages.facebookmail.com (sender info)
Subject:

Có người bạn muốn bạn thích một Trang trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:51:50
 
NguyenCanh Hoan đã mời bạn thích Đặc trị sỏi thận,sỏi mật,sỏi bàng quang,niệu quản trên Facebook.
   
 
   Lời mời từ bạn bè
 
   
   
 
Xin chào Quynh,
NguyenCanh Hoan đã mời bạn thích Đặc trị sỏi thận,sỏi mật,sỏi bàng quang,niệu quản
page_profile_pictureĐặc trị sỏi thận,sỏi mật,sỏi bàng quang,niệu quảnCộng đồngNguyenCanh Hoan thích trang này.
 
 
Thích
 
 
 
Xem tất cả lời mời
 
Cảm ơn,
Đặc trị sỏi thận,sỏi mật,sỏi bàng quang,niệu quản
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025