From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Quynh, bạn có 99 thông báo mới, 162 lời mời kết bạn và 5 đề xuất kết bạn
2016-08-30 15:31:08
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Subject:

Quynh, bạn có 99 thông báo mới, 162 lời mời kết bạn và 5 đề xuất kết bạn


Received: 2016-08-30 15:31:08
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Quynh Hoang Thuy             331 tin nhắn           10 lời chọc           162 lời mời kết bạn           54 lời mời tham gia nhóm           5 đề xuất kết bạn           1 thẻ ảnh           1 người thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ           3 bạn mới           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Quynh Hoang Thuy
 
 
      331 tin nhắn
 
      10 lời chọc
 
      162 lời mời kết bạn
 
      54 lời mời tham gia nhóm
 
      5 đề xuất kết bạn
 
      1 thẻ ảnh
 
      1 người thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ
 
      3 bạn mới
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025