From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Thanh Tâm đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 05:32:15
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Thanh Tâm đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 05:32:15
Thanh Thao, Nguyễn Thanh Tâm đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Tâm: Phuong Thao 3 bạn chung Thêm bạn bè Phan Thi Hang 18 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Ánh 9 bạn chung Thêm bạn bè Lô Đề Nhân Viên 8 bạn chung Thêm bạn bè Lê Văn Tiến 2 bạn chung Thêm bạn bè Quyết Uno 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyễn Thanh Tâm đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Tâm:
Phuong ThaoPhuong Thao
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Phan Thi HangPhan Thi Hang
18 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc ÁnhNgọc Ánh
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Lô Đề Nhân ViênLô Đề Nhân Viên
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Lê Văn TiếnLê Văn Tiến
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Quyết UnoQuyết Uno
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025