From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vesbo Phantran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-01 05:16:10
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vesbo Phantran đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-01 05:16:10
Thanh Thao, Vesbo Phantran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Vesbo: Dũng Vũ Dũng 3 bạn chung Thêm bạn bè Huynh Minh Vuong 5 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Nguyen 40 bạn chung Thêm bạn bè Sơn Nước Kotoa 34 bạn chung Thêm bạn bè Vật Lieu Trang Tri 27 bạn chung Thêm bạn bè Sunny Zheng 3 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Vesbo Phantran đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Vesbo:
Dũng Vũ DũngDũng Vũ Dũng
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Huynh Minh VuongHuynh Minh Vuong
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen NguyenNguyen Nguyen
40 bạn chung
Thêm bạn bè
Sơn Nước KotoaSơn Nước Kotoa
34 bạn chung
Thêm bạn bè
Vật Lieu Trang TriVật Lieu Trang Tri
27 bạn chung
Thêm bạn bè
Sunny ZhengSunny Zheng
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025