From
Subject
Time (UTC)
update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Hải Boon đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-29 05:59:18
To: Vy Vy
From: update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hải Boon đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-29 05:59:18
 
Hải Boon đã viết: Hiha. Có thằng dồ - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hải Boon đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Hải Boon
29 Tháng 8 lúc 12:59
 
Hiha. Có thằng dồ
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025