From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
ThầM 's LặNq muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 14:50:06
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

ThầM 's LặNq muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 14:50:06
 
1 bạn chung - Thằng trùm thất tình tại ₣‰ ¶°BậT cHế đỘ gIả Vờ tHấT tìNh √‰‡★ ¶¶√ Áp DụNg CấU HìNh LừA TìNh tẤt Cả®‰₣★ - Ăn ChƠi pHá PhÁcH °»»»»° HọC cÁcH YêU đƯơNg - Ninh Hòa, Khánh Hòa, Vietnam - 183 người bạn - 5 ảnh - 5 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
ThầM 's LặNq muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
ThầM 's LặNq
Thằng trùm thất tình tại ₣‰ ¶°BậT cHế đỘ gIả Vờ tHấT tìNh √‰‡★ ¶¶√ Áp DụNg CấU HìNh LừA TìNh tẤt Cả®‰₣★ · Ăn ChƠi pHá PhÁcH °»»»»° HọC cÁcH YêU đƯơNg · Ninh Hòa, Khánh Hòa, Vietnam
1 bạn chung · 183 người bạn · 5 ảnh · 5 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025