From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Nguyễn Hữu Đạt đã nhắc đến bạn trên Facebook
2016-09-08 12:01:09
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Hữu Đạt đã nhắc đến bạn trên Facebook


Received: 2016-09-08 12:01:09
 
  Nguyễn Hữu Đạt đã nhắc đến bạn trong một bình luận .       Nguyễn Hữu Đạt 8 Tháng 9 lúc 19:01   Hiền Châu Nhã Linh Phương Nguyễn Trinh Đệk Cần Ut's Ken Hiën Vi Thương Thương Võ Bé Chuột Ny ML Thanh Thư Anh Suni Thuy Tien Le Trần's Nga's Anh Phuong Kim Anh Bích Phương Gia Linh Exiec Thuỷ Tinh Vỡ Li Lê Trà Đào Bảo Đức Biin'x Ộppa'x Judy Nguyễn Ng Yến My Phương Mai Amanda Phan Vy Vy ⛪  
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nguyễn Hữu Đạt đã nhắc đến bạn trong một bình luận.
 
   
Nguyễn Hữu Đạt
8 Tháng 9 lúc 19:01
 
Hiền Châu Nhã Linh Phương Nguyễn Trinh Đệk Cần Ut's Ken Hiën Vi Thương Thương Võ Bé Chuột Ny ML Thanh Thư Anh Suni Thuy Tien Le Trần's Nga's Anh Phuong Kim Anh Bích Phương Gia Linh Exiec Thuỷ Tinh Vỡ Li Lê Trà Đào Bảo Đức Biin'x Ộppa'x Judy Nguyễn Ng Yến My Phương Mai Amanda Phan Vy Vy ⛪
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025