From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com
Hưng Huỳnh đã thêm một ảnh mới
2016-08-02 07:05:26
To: Doi Dang Cay
From: notification+kjdppum77h5d@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hưng Huỳnh đã thêm một ảnh mới


Received: 2016-08-02 07:05:26
 
      Hưng Huỳnh đã thêm một ảnh mới. 1 Tháng 8 lúc 19:46 Xem   Thích Bình luận Chia sẻ      
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Hưng Huỳnh đã thêm một ảnh mới.
1 Tháng 8 lúc 19:46
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025