From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Tʌj-Dʌ Kʌmlʌ-Jəhʌ Ft-Prəət tagged you in a post on Facebook
2016-09-06 04:51:50
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tʌj-Dʌ Kʌmlʌ-Jəhʌ Ft-Prəət tagged you in a post on Facebook


Received: 2016-09-06 04:51:50
Tʌj-Dʌ Kʌmlʌ-Jəhʌ Ft-Prəət tagged you and 45 others in a post : feeling awesome. Tʌj-Dʌ Kʌmlʌ-Jəhʌ wrote: "ਅਧਿਆਪਕ:-ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉ,,,, . . . . ਵਿਦਿਆਰਥੀ:-ਮੋਟਾ ਮਰਦਾ ਮੋਟੀ ਤੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਛੋਟੀ ਤੇ,, 󾮜󾓑ਮੰਨਪੀ󾓑󾮛" Learn more about tagging on Facebook .
facebook
Tʌj-Dʌ Kʌmlʌ-Jəhʌ Ft-Prəət tagged you and 45 others in a post: feeling awesome.
Tʌj-Dʌ Kʌmlʌ-Jəhʌ wrote: "ਅਧਿਆਪਕ:-ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉ,,,, . . . . ਵਿਦਿਆਰਥੀ:-ਮੋਟਾ ਮਰਦਾ ਮੋਟੀ ਤੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਛੋਟੀ ਤੇ,, 󾮜󾓑ਮੰਨਪੀ󾓑󾮛"
Learn more about tagging on Facebook.
See Post
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025