From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Eddie Antonio muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-08 19:35:02
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Eddie Antonio muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-08 19:35:02
 
1 bạn chung - Security Force tại R.D Policarpio com.@ inc. - Gerona Institute (formerly St. Catherine's Academy of Gerona, Inc. - Tarlac, Tarlac - 205 người bạn - 4 ảnh - 6 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Eddie Antonio muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Eddie Antonio
Security Force tại R.D Policarpio com.@ inc. · Gerona Institute (formerly St. Catherine's Academy of Gerona, Inc. · Tarlac, Tarlac
1 bạn chung · 205 người bạn · 4 ảnh · 6 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025