From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tiểu Vũ muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:59:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Tiểu Vũ muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:59:16
 
3 người bạn chung - Đừng từ chối nếu bạn còn cái để cho tại Quang anh - Dong Do University - Hà Nội - 1.220 người bạn - 422 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Tiểu Vũ muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Tiểu Vũ
Đừng từ chối nếu bạn còn cái để cho tại Quang anh · Dong Do University · Hà Nội
3 người bạn chung · 1.220 người bạn · 422 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025