From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Mohammed Anwar Gouri đã đăng lên dòng thời gian của bạn
2016-09-01 06:44:00
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Mohammed Anwar Gouri đã đăng lên dòng thời gian của bạn


Received: 2016-09-01 06:44:00
 
Hi Thanh Thao Tran How are you. you are so awesome beautiful. Thank you for accepting my friendship request - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Mohammed Anwar Gouri đã đăng lên dòng thời gian của bạn
 
   
Mohammed Anwar Gouri
1 Tháng 9 lúc 13:43
 
Hi Thanh Thao Tran How are you. you are so awesome beautiful. Thank you for accepting my friendship request
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem bài viết
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025