From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ánh Nghiêm đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 16:34:28
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Ánh Nghiêm đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 16:34:28
Thanh Thao, Ánh Nghiêm đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Ánh: Vy Vy 1.721 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 297 bạn chung Thêm bạn bè Nuoc Hoa My Pham 257 bạn chung Thêm bạn bè Tình Khờ 102 bạn chung Thêm bạn bè QH Mùi Thu 312 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 300 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Ánh Nghiêm đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Ánh:
Vy VyVy Vy
1.721 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
297 bạn chung
Thêm bạn bè
Nuoc Hoa My PhamNuoc Hoa My Pham
257 bạn chung
Thêm bạn bè
Tình KhờTình Khờ
102 bạn chung
Thêm bạn bè
QH Mùi ThuQH Mùi Thu
312 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
300 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025