From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Anh Nguyen Hoang Tuan đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 16:01:55
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Anh Nguyen Hoang Tuan đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 16:01:55
Thanh Thao, Anh Nguyen Hoang Tuan đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Anh: Nghe Thuat Cong Giao 2 bạn chung Thêm bạn bè Chu Nguyen 2 bạn chung Thêm bạn bè Terexanguyen Hue 3 bạn chung Thêm bạn bè Họ Đạo Bến Luông 2 bạn chung Thêm bạn bè Giuse Nguyễn Anh Tuấn 3 bạn chung Thêm bạn bè Manh Mai 5 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Anh Nguyen Hoang Tuan đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Anh:
Nghe Thuat Cong GiaoNghe Thuat Cong Giao
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Chu NguyenChu Nguyen
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Terexanguyen HueTerexanguyen Hue
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Họ Đạo Bến LuôngHọ Đạo Bến Luông
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Giuse Nguyễn Anh TuấnGiuse Nguyễn Anh Tuấn
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Manh MaiManh Mai
5 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025