From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Tiệp Bình Phước đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:48:51
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Tiệp Bình Phước đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:48:51
Thanh Thao, Tiệp Bình Phước đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Bình Phước: Vy Vy 85 bạn chung Thêm bạn bè Xinh GGáii 28 bạn chung Thêm bạn bè Nuoc Hoa My Pham 19 bạn chung Thêm bạn bè Trang Minh 19 bạn chung Thêm bạn bè Maj Ngoc 22 bạn chung Thêm bạn bè Ly Sôciu 8 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Tiệp Bình Phước đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Bình Phước:
Vy VyVy Vy
85 bạn chung
Thêm bạn bè
Xinh GGáiiXinh GGáii
28 bạn chung
Thêm bạn bè
Nuoc Hoa My PhamNuoc Hoa My Pham
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang MinhTrang Minh
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Maj NgocMaj Ngoc
22 bạn chung
Thêm bạn bè
Ly SôciuLy Sôciu
8 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025