From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hungmeo Huynh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 04:03:22
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hungmeo Huynh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 04:03:22
 
5 người bạn chung - HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM - Thành phố Hồ Chí Minh - 2.324 người bạn - 3 ảnh - 130 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hungmeo Huynh muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hungmeo Huynh
HUTECH - Đại học Công nghệ Tp.HCM · Thành phố Hồ Chí Minh
5 người bạn chung · 2.324 người bạn · 3 ảnh · 130 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025