From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Vy, bạn có 99 thông báo mới, 4 thẻ ảnh và 1 lời mời sự kiện
2016-09-01 05:18:01
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

Vy, bạn có 99 thông báo mới, 4 thẻ ảnh và 1 lời mời sự kiện


Received: 2016-09-01 05:18:01
 
  Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.       Vy Vy             392 tin nhắn           10 lời chọc           870 lời mời kết bạn           1 lời mời sự kiện           33 lời mời tham gia nhóm           12 đề xuất kết bạn           4 thẻ ảnh           6 người thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ           99 thông báo mới    
   
 
   Bạn có thông báo mới.
 
   
   
 
Nhiều điều đã diễn ra trên Facebook kể từ khi bạn đăng nhập lần cuối. Dưới đây là một số thông báo bạn đã bỏ lỡ từ bạn bè của mình.
 
   
Vy Vy
 
 
      392 tin nhắn
 
      10 lời chọc
 
      870 lời mời kết bạn
 
      1 lời mời sự kiện
 
      33 lời mời tham gia nhóm
 
      12 đề xuất kết bạn
 
      4 thẻ ảnh
 
      6 người thích một bài viết mà bạn được gắn thẻ
 
      99 thông báo mới
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Xem thông báo
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025