From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Xuan Hoi Quach đã đăng lên dòng thời gian của bạn
2016-08-29 02:45:33
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Xuan Hoi Quach đã đăng lên dòng thời gian của bạn


Received: 2016-08-29 02:45:33
 
Em ở đâu sao em không nói. Làm sao a biết dược vậy .?????? - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Xuan Hoi Quach đã đăng lên dòng thời gian của bạn
 
   
Xuan Hoi Quach
29 Tháng 8 lúc 9:45
 
Em ở đâu sao em không nói. Làm sao a biết dược vậy .??????
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem bài viết
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025