From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com
Koko Koko đã cập nhật trạng thái của anh ấy
2016-05-02 15:41:47
To: Boy Longhai
From: notification+kjdkp57imvu_@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Koko Koko đã cập nhật trạng thái của anh ấy


Received: 2016-05-02 15:41:47
 
ခ်စ္
   
 
   Facebook
 
   
   
 
   
Koko Koko đã cập nhật trạng thái của anh ấy.
2 Tháng 5 lúc 16:03
Xem
 
Thích
Bình luận
Chia sẻ
 
 
12 người thích nội dung này.
 
   
   
 
Mở Facebook
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025