From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Директорот (@TheDirektorot) replied to your Tweet!
2016-09-21 09:59:04
To: Cicero_IX 🚁
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Директорот (@TheDirektorot) replied to your Tweet!


Received: 2016-09-21 09:59:04
Директорот
replied to your Tweet.
Reply
Cicero_IX 🚁   @Cicero_IX
Sep 21
@TheDirektorot зошто да не, со таа пара што ја носат со себе како кралеви би живееле тука
Директорот
@TheDirektorot
Sep 21
 
@Cicero_IX носат по неколку илјади евра, тоа голема сума е?
View conversation