From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Huy A Huy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 21:05:34
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Huy A Huy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 21:05:34
Thanh Thao, Huy A Huy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
facebook
Thanh Thao, Huy A Huy đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025