From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
[󾬓󾍇 9x TaShan 󾍇󾬓] ਬਾਜ਼ੀ󾀩pEnDinG󾰕ਰੱਖੀ ਐ ....♠ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ
2016-08-31 22:16:31
To: 󾬓󾍇 9x TaShan 󾍇󾬓
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[󾬓󾍇 9x TaShan 󾍇󾬓] ਬਾਜ਼ੀ󾀩pEnDinG󾰕ਰੱਖੀ ਐ ....♠ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ


Received: 2016-08-31 22:16:31
  Կ. Ձ. Օ. , ਦੇਸੀਂ ਜਿਹਾ and Aaŋdhʌ'Hu-Mʌı Məŋtʌl-Məɽa'naam Dəkhŋy-Mʌin'rʌŋjha Thokŋy-Mʌın'rʌja posted in 󾬓󾍇 9x TaShan 󾍇󾬓 .       Կ. Ձ. Օ. September 1 at 3:46am   ਬਾਜ਼ੀ󾀩pEnDinG󾰕ਰੱਖੀ ਐ ....♠ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ 󾮞.... ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ🤔.... ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ✌🏻 ਬਾਜ਼ੀ󾀩pEnDinG󾰕ਰੱਖੀ ਐ ....♠ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ 󾮞.... ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ🤔.... ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ✌🏻   Like Comment Share    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Կ. Ձ. Օ., ਦੇਸੀਂ ਜਿਹਾ and Aaŋdhʌ'Hu-Mʌı Məŋtʌl-Məɽa'naam Dəkhŋy-Mʌin'rʌŋjha Thokŋy-Mʌın'rʌja posted in 󾬓󾍇 9x TaShan 󾍇󾬓.
 
   
Կ. Ձ. Օ.
September 1 at 3:46am
 
ਬਾਜ਼ੀ󾀩pEnDinG󾰕ਰੱਖੀ ਐ ....♠ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ
󾮞.... ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ🤔.... ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ✌🏻
ਬਾਜ਼ੀ󾀩pEnDinG󾰕ਰੱਖੀ ਐ ....♠ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ
󾮞.... ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ🤔.... ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ ਦੁਬਾਰੇ✌🏻
 
Like
Comment
Share
 
 
   
   
 
View on Facebook
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025