From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Chung Van Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-28 08:11:39
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Chung Van Nguyen đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-28 08:11:39
Thanh Thao, Chung Van Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Chung: Vy Vy 49 bạn chung Thêm bạn bè Robin Dey 1 bạn chung Thêm bạn bè Gái Quê 1 bạn chung Thêm bạn bè Mi Hong 1 bạn chung Thêm bạn bè Crystal Fate Villeza 1 bạn chung Thêm bạn bè Phuong Thi 1 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Chung Van Nguyen đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Chung:
Vy VyVy Vy
49 bạn chung
Thêm bạn bè
Robin DeyRobin Dey
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Gái QuêGái Quê
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Mi HongMi Hong
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Crystal Fate VillezaCrystal Fate Villeza
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Phuong ThiPhuong Thi
1 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025