From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Ngoisao le Loi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 02:10:37
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Subject:

Ngoisao le Loi muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 02:10:37
 
4 người bạn chung - Thành phố Hồ Chí Minh - 2.053 người bạn - 29 ảnh - 361 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Ngoisao le Loi muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Ngoisao le Loi
Thành phố Hồ Chí Minh
4 người bạn chung · 2.053 người bạn · 29 ảnh · 361 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025