From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Quốc Sơn Lê Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-09 11:15:17
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quốc Sơn Lê Nguyễn đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-09 11:15:17
Vy, Quốc Sơn Lê Nguyễn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Lê Nguyễn: Nhật Linh 33 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Quyên 41 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Trâm 36 bạn chung Thêm bạn bè My Tâyy 26 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Mon 53 bạn chung Thêm bạn bè Phạm Khánh Đoan 35 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Vy, Quốc Sơn Lê Nguyễn đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Lê Nguyễn:
Nhật LinhNhật Linh
33 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc QuyênNgọc Quyên
41 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc TrâmNgọc Trâm
36 bạn chung
Thêm bạn bè
My TâyyMy Tâyy
26 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn MonNguyễn Mon
53 bạn chung
Thêm bạn bè
Phạm Khánh ĐoanPhạm Khánh Đoan
35 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025