From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Vang Phuog đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 16:09:05
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Vang Phuog đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 16:09:05
Thanh Thao, Vang Phuog đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Vang: Diêm My Nguyên Thi 75 bạn chung Thêm bạn bè Phương Nam Kim Hồng 41 bạn chung Thêm bạn bè Nhỏ Con Khờ Dại 7 bạn chung Thêm bạn bè Ali Lyle 57 bạn chung Thêm bạn bè Lối Lạc 6 bạn chung Thêm bạn bè Trinh Nguyen 9 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Vang Phuog đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Vang:
Diêm My Nguyên ThiDiêm My Nguyên Thi
75 bạn chung
Thêm bạn bè
Phương Nam Kim HồngPhương Nam Kim Hồng
41 bạn chung
Thêm bạn bè
Nhỏ Con Khờ DạiNhỏ Con Khờ Dại
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Ali LyleAli Lyle
57 bạn chung
Thêm bạn bè
Lối LạcLối Lạc
6 bạn chung
Thêm bạn bè
Trinh NguyenTrinh Nguyen
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025