From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Phan Thành đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-13 14:56:24
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Phan Thành đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-13 14:56:24
Quynh, Phan Thành đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
facebook
Quynh, Phan Thành đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025