From
Subject
Time (UTC)
update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Hy Vọng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-29 10:41:43
To: Vy Vy
From: update+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hy Vọng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-29 10:41:43
 
Hy Vọng đã viết: Gắn thẻ lắm thế ko thấy mệt ak - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hy Vọng đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Hy Vọng
29 Tháng 8 lúc 17:41
 
Gắn thẻ lắm thế ko thấy mệt ak
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025