From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nhi Vu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 07:06:16
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nhi Vu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 07:06:16
Thanh Thao, Nhi Vu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhi: Ngan Nguyen Thi Tram 20 bạn chung Thêm bạn bè Tri Mun Gia Truyền 28 bạn chung Thêm bạn bè Trang Nguyen 24 bạn chung Thêm bạn bè Đặng Huỳnh Phương Uyên 20 bạn chung Thêm bạn bè Phuong Lehongphuong 14 bạn chung Thêm bạn bè Lợm Lỳ Dung 23 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nhi Vu đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhi:
Ngan Nguyen Thi TramNgan Nguyen Thi Tram
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Tri Mun Gia TruyềnTri Mun Gia Truyền
28 bạn chung
Thêm bạn bè
Trang NguyenTrang Nguyen
24 bạn chung
Thêm bạn bè
Đặng Huỳnh Phương UyênĐặng Huỳnh Phương Uyên
20 bạn chung
Thêm bạn bè
Phuong LehongphuongPhuong Lehongphuong
14 bạn chung
Thêm bạn bè
Lợm Lỳ DungLợm Lỳ Dung
23 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025