From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Д-р Фаустовски (@ris_klitoris) liked one of your Tweets!
2016-09-14 17:58:00
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com
Subject:

Д-р Фаустовски (@ris_klitoris) liked one of your Tweets!


Received: 2016-09-14 17:58:00
Д-р Фаустовски
liked your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Му продал некој на Заев евтини левичарски утописки приказни. Нормално дека ќе влезе во филм човекот. Жално!