From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ (King-)󾌬] 1 new admin
2016-08-05 18:01:01
To:
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Subject:

Re: [ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ (King-)󾌬] 1 new admin


Received: 2016-08-05 18:01:01
Cütè Sàrdàär commented on Gʋʀi Kiŋg's post in ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੱਟ ਲੈ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਬੜਾ (King-)󾌬
Cütè Sàrdàär
Cütè Sàrdàär 5 August 17:36
Te mainu v
Comment history
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ5 August 17:37
󾌴󾌴󾌴󾌴
Gʋʀi Kiŋg
Gʋʀi Kiŋg5 August 17:39
Msa hi UC on HOEA
Gʋʀi Kiŋg
Gʋʀi Kiŋg5 August 17:39
󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾌴󾍛🏻
Cütè Sàrdàär
Cütè Sàrdàär5 August 18:00
Te mainu v
Original post
Gʋʀi Kiŋg made ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ a group admin.

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.