From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nguyễn Nhưt Trường đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-31 14:48:10
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Nhưt Trường đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-31 14:48:10
Thanh Thao, Nguyễn Nhưt Trường đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhưt Trường: Nguyễn Hoàng Huyền Trân 19 bạn chung Thêm bạn bè Ngọc Vi 13 bạn chung Thêm bạn bè Ngoc Thin 7 bạn chung Thêm bạn bè Nguyễn Ngân 3 bạn chung Thêm bạn bè An An 9 bạn chung Thêm bạn bè Ngan Nguyen 11 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Nguyễn Nhưt Trường đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Nhưt Trường:
Nguyễn Hoàng Huyền TrânNguyễn Hoàng Huyền Trân
19 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngọc ViNgọc Vi
13 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngoc ThinNgoc Thin
7 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyễn NgânNguyễn Ngân
3 bạn chung
Thêm bạn bè
An AnAn An
9 bạn chung
Thêm bạn bè
Ngan NguyenNgan Nguyen
11 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025