From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Quang Triều muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 04:38:01
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Quang Triều muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 04:38:01
 
3 người bạn chung - Tổng giám đốc điều hành tại THPT Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, Khánh Hòa - Tran quy cap - Nha Trang - 1.168 người bạn - 14 ảnh - 341 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Quang Triều muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Quang Triều
Tổng giám đốc điều hành tại THPT Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, Khánh Hòa · Tran quy cap · Nha Trang
3 người bạn chung · 1.168 người bạn · 14 ảnh · 341 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025