From
Subject
Time (UTC)
notification+zrdvfggelhi1@facebookmail.com
New message from Swʌʛɩɘ to ਕਿਓ ਪਾਟ ਗੀ ਬੁਡ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆਂ ਹੈਕਚੂ ਹੈਕਚੂ HUN HAHAHAHAHA HACKU ਦੀ ਕਰਦੀ ਆਂ...
2016-07-11 08:31:39
To: Zubair Hashmi
From: notification+zrdvfggelhi1@facebookmail.com
Subject:

New message from Swʌʛɩɘ to ਕਿਓ ਪਾਟ ਗੀ ਬੁਡ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆਂ ਹੈਕਚੂ ਹੈਕਚੂ HUN HAHAHAHAHA HACKU ਦੀ ਕਰਦੀ ਆਂ...


Received: 2016-07-11 08:31:39
Conversation with Swʌʛɩɘ Jʌtt, ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ, Aman Atwal, Jatt Yongstar, Chandan Dev, RajVeer Gill, Jatt Saab, Amritpal Singh, Aman Singh, Hasan Raza, AS Virk, Harman Sandhu, Balwinder Singh Mavi, Vairiyan DA Vairi, ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰ, Aman Atwal Nöñü, David Singh, Dʋnıa-Mʌı'SırfDo ChezHe-MashurHʌı'Ek karan-kʌStyle'Dʋsrʌ teribhen-Kı'Sɱılə, Aman Preet Singh, ਮੈ.ਪਾਗਲ.ਨਹੀਆ' ਮੇਰਾ.ਦਿਮਾਗ.ਖਰਾਬ.ਆ ਫੀਟ.ਪੁਰਾਣਾ-ਪਾਪੀ', Aman Preet Singh, Bɽʌɳdeɖ Jijʌ, Aman Preet Singh, Jagdeep Singh, Adamkhoor Jija Ft'khiladi, VıgÐəyʌ ShəhzʌÐà, Internatnel Jaat Sanjay Dhaka, ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ, Surjeet Surjeet Singh, Ashmeet Bajwa, ਸਿਰੇ ਦਾ ਲੜਾਕੂ, Sher Gill, Jaatan Ka Chorra, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, Malangg Jija, Styɭɩsʜ Cʜoʀʌ ʆɘʌt-ʌvɩ, Rambali Yadav, Velly Rajput, ਜਿਨਾਂ-ਪਿਛੇ-ਤੂੰ' ਫ਼ਿਰਦੀ-ਸਾਡੀ-ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ-ਨੋਕਾਂ-ਨੇ', Cąmąřơơ Wąlą Jijʌ, Gurpreet Singh, ßrär Ränvèèr, Arsh Sohal, Mickey Sandhu, Aditya Mahendale, ɱarjaŋa Gıɭɭ, Ħum'shaɽeef-kya Huwe'pooɽıı Duŋiya hıı'Badmash-ħogayıı, ʌppɩ Ðɘɘp, Cʋtɘ Gʌɓʀʋ ʆt-ɱʌʌŋ, Gippy Grewal, Crıɱıŋʌl Kɪɪlləɽ Jʌţţ, Μαηιαχε δεερ, Bɭʌcĸ Sʋɩt'Wʌɭɩ Dʌ ʆʌŋ, Mʌıı Tɘɽʌ Hɘɽo, ਹੈਰੀ ਬਸ ਹਰਮਨ ਦਾ, Saɾɖaɾ Jɩ, Jugadi Jatt, Jaani, Rambali Yadav, Kʜʌtʌʀnʌk Jʌţţ, Kaur da Virk, Yaar Khadku, Rambali Yadav, ਚਾਰ-ਸੋ-ਵੀਹ-ਕਰੈਕ ਜੱਟ'ਫੀਟ-ਰਫੂਜੀ, Velly Rajput, Loĸʌ Lyɩ Tɩmɘ-Pʌss Ft-Mʌŋŋʌ, Bʌʌʑ, Lovish Arora, Jʌʌŋɩ, Kharku Jatt, ਖਾੜਕੂ ਜੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ, Avneet Singh, Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ, Illıllı Ñøßîtʌ Illıllı, Mangha Tait Lun Wala, TwıŋkleTwıŋkle Little-star'Hot Chori-ıŋ'ɱy Car, Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt, Arnav Gill, Jʌţţ ʌʞ Sʌŋtʌlı Wʌʀʛʌ, Muŋdʌ-billi'ʌkh Wʌli Dʌ Fʌŋ-ʆt'kulwiŋder, ਬੁੰਡਪਾੜੂ ਜਾਨਞਰ, Notty Ranveer, Ranveer Singh, Shinda Hoshiarpuria, Sħrʋ'Tʋŋə Kııya Khʌtẳm'Mẳııŋ Kẳɽʋŋgẳ'ft-Jııjʌ, Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt, JiŋʌUtte-Sʌrkari'ßeŋ EyJʌtt'Uŋa-Kʌmn ƊʌHi'fʌŋ-Ey ʆt'Terʌ-Jijʌ, Mangha Difulter, Aʌuŋ'Vʌlʌ-timə Təɽə Sʌrdʌr Dʌ, Muŋdʌ Aŋgɽy ßıɽd Wʌɽgʌ, Baap Ji Agya, ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ, Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu, Kııtkƛt Jƛŋŋu, Chʌʀmıng Pʀııncɘ, Mangha Mantel, jʋrm'Kı-Duŋıyʌ Kʌ'Betʌʌz BʌÐsʜʌʜ Ft-Məŋʇʌl, ਅੜੀੳੁਤੇ'ਅਾੲਿਅਾਜਟ-ਛਡੇੲਿੰਚ ਨਾਂਤੂਤਾ'ਬਿਲੋਸਾਡੀ-ਜਿੰਦਜਾਨ ਕਿਮਤੀ, MereHaq'ChStan-TeraCahida NeMe'TangDunga-JehdaKhangeya, Nirjan Singh, Sħrʋ'Tʋŋə Kııya Khʌtẳm'Mẳııŋ Kẳɽʋŋgẳ'ft-Jııjʌ, Cʜɩĸŋʌ Ɓʌcʜʌ, Iŋŋøcəŋt Jıjʌ, Məŋʇʌl Jııjʌ, NıO'Duŋiyʌ-Toh hoju'Lʌpʌtʌ-Jɘhdʌ terə'Merə-Vich Aʌgyʌ'ft-Sʌŋdy, ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ, τΜητ, MʌınWohı-Hʋn'Jıse Ɗekh-Kʌr'Terı ßehn'Smıle-Ɗetı Hʌı'ft-Vəɭɭy, Ghıdra'Dʌ-Şunyʌ Group-Fırdʌ Kəhndəy-shər Mʌʌrnʌ'ʆt-ʞulwinder, Jijʌ, Nirjan Singh, IıIı Bʌʑʑ IıIı, ਢੀਠ ਰਾਜਪੂਤ, Rʌpʜ Oŋ'tʜɘ Fɩɩʀɘ Ft-tɱnt, Ilıl Đəəp Ilıl, Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ, Velly'BʌndeNe-ʌjj deNıyʌne-BʌlıyeAsi'BoldeNı khundh'AwPurʌne-Bʌliye Ft-JwʌkʌDʌ'Jıjʌ, ਹਾਰਟਹੈਕਰ'ਦੀਮਾਂਦਾਫੁੱਦਾ'ਪਾੜਨਵਾਲਾ ਬਾਪਇੰਟਰ'ਦੀਭੈਣਦੀ'ਮਾਰਮਾਰਬੁੱਡਟੱਟੀ ਕੱਡਤੀ'ਪੱਗੇਬਾਜ'ਜੀਜਾਦੀ'ਭੈਣਪਾਣੀ ਛੱਡਗਈ'ਤੁਹਾਡਾਜੀਜਾ'ਟੀਐੱਮਐੱਨਟੀ, Naranjan Das, WʌfʌMʌŋjuʀ Hʌi-Bɘwfʌyi'Nʌhi Ft-Cʀiɱiŋʌɭ, Təʀʌ Fʋtʋʀə Jıjʌ'Ft-Sʌndy, Rʌʆʌɭ, Gøɭıı, Ram Milan, ਹਾਰਟਹੈਕਰ'ਦੀਮਾਂਦਾਫੁੱਦਾ'ਪਾੜਨਵਾਲਾ ਬਾਪਇੰਟਰ'ਦੀਭੈਣਦੀ'ਮਾਰਮਾਰਬੁੱਡਟੱਟੀ ਕੱਡਤੀ'ਪੱਗੇਬਾਜ'ਜੀਜਾਦੀ'ਭੈਣਪਾਣੀ ਛੱਡਗਈ'ਤੁਹਾਡਾਜੀਜਾ'ਟੀਐੱਮਐੱਨਟੀ, Manpreet Singh Manna, Gurjinder Singh, Ilıl Pɘŋɗʋ Ştʌʀ Ilıl, Ur X Jija, ßəfiʞrʌʌ, Iŋtɘʀnʌtnoɭ PʌŋGewʌʌʐ Jijʌ, Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt, ਸਾਡੀਮਾਂ-ਨੂੰਪੁੱਤ-ਨੀਲੱਬਣੇ' ੲਿੰਦਰ-ਦੀਭੈਣਨੂ-ਯਾਰਬਥੇਰੇ, ਅਦਿੱਤੀਅਾ-ਦੀ-ਭੈਣ-ਦਾ ਫੂੱਦਾ-ਪਾੜਨਾ-ਕੇ'ਖਿਲਾਰਨਾ ਅੱਜ, ʜʌcĸɘʀ, ੲਿੰਦਰ'ਦੀਮਾ-ਕੂਤੀਬਣਾਤੇ-ਚੋਦੀ ਰਫਤਾਰਨੇ, Rʌftʌʌɽ, Ilıl ʞɪng Ilıl, ਰਫਤਾਰ-ਬਾਰੇ-ਆਪਣੀ ਗਸਤੀ-ਭੈਣਾਂ-ਤੋ'ਪੁੱਛੋ, Dåds Lɩttɭɘ MOoŋstɘʀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰਦੀ'ਮਾਂਦਾਫੁੱਦਾ'ਪਾੜਣਵਾਲਾ ਫੀਟ'ਦਿਲਜਾਨ, Kaɱıŋa, Bʌɗɱʌsʜ, Naresh Kumar, ßʌchɘɭoʀ, ਥਲੇ'ਮੇਰੇਰੇਂਜ-ਅੱੱਖਾਬਾਜ਼-ਨਾਲੋਤੇਜ ਦਸਸਾਡੇ-ਮੂਰੇਕਿਹੜਾ-ਖੰਂਗ਼ਜਾੳੁ- ਜਹਿਰੀਲਾ, Nirjan Singh, Bʌɖboy, Dêåds Lɩttɭɘ MOoŋstɘʀ, Jija Ji, ੲਿੰਦਰ-ਦੀਮਾ'ਦਾਚੋਲਾਪਾੜਤਾ-ਬਾਪਦੀ ਮਾਦੀ'ਪਾਣਤੀਚੱਡੀਫੀਟ-ਰਫਤਾਰ, Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr, Nirjan Das, Həʌɽt Bɽokəŋ Gʌbɽʋ, Dəsıı Jijʌ, Raftaar, Bʌɖboy, PʌŋGewʌʌʐ, Stʌʀ, ਮੈਟਲ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ, Lɩttɭɘ MOoŋstɘʀ, Rʌftʌʌɽ and Lɩttɭɘ MOoŋstɘʀ
Swʌʛɩɘ Jʌtt
Swʌʛɩɘ Jʌtt 10 July 19:52
JAANU DI TATTI NIKAL GAI
JiŋʌUtte-Sʌrkari'ßeŋ<b>KILWINDER DI MAA DE SHOLE DA FAN
Ghıdra'Dʌ-Şunyʌ Group-Fırdʌ <b>KEHNDE KULWINDER DI MAA DA FUDDA MAARN😅😅
ਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਬੁੜਾ
Pardeep Gill Deep
Muŋdʌ Aŋgɽy ßıɽd Wʌɽgʌ
Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt
Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt
ßəfiʞrʌʌ
Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ
Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt
Iŋtɘʀnʌtnoɭ PʌŋGewʌʌʐ Jijʌ
<b>SALE SHOTTE SHOTE KAL DE CP BAZO TUHADI MAAVA NU LAN NAL LAPEET KE KUTTU

<b>JAANU URF DILJAAN DI MAA DI PADDTIਫੁੱਦੀਅਰਸਦੀਭੈਣੇ-ਤੇਰੀਕਰਾਗੀ<b>ATT PADTI DANDA DEKE JAANU DI MAA<b>TUHADI MAA CHODE ਜੱਟ <b>SARI SARI RATT
<fg=f0ff0000> ENTER R҉ A҉ P҉ H҉ ™ 💥💥💥
जसआपनी'मांदे-फुददे-चमार मेरेलनन-नु'मेनसिन-जसगसतीदेया ਅਰੁਨਦੀਮਾਦੀ-ਬੁੰਡਮਾਰਕੇਪੱਦਕੱਢਤੇ ਅਰੁਨਤੇਜੱਸਦੀਗਸ਼ਤੀਭੈਣਦਾਫੁੱਦਾ ਅਰੁਨਤੇਜੱਸਦੀਭੈਣਦੀਫੁੱਦੀਪਾਨੀਛੱਡਗੀਹੈਂਡਸਮਦੀ'ਮਾਂਨੂੰਲਵਾਏ-ਚੂਪੇਲਨਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀ'ਮਾਂਦੀਫੁਦੀਚ ਬਾਂਹਪਾਈ-ਲੀਫਾਫਾਪਾਕੇ ਟੈਮਟਦੀ'ਮਾਂਚੁਦਗੀ-ਸਾਲਾਕਲਪਗਿਆ Pardeep Singh & KɪɭɭeɽKɪɭɭeɽĦāçkêɽ NONSTOP
Fɩʛʜteʀ TMNT JAANU DI MAA DA YAR Ąąshııq'hu-Mąin
<b> TERIII MAA DI BOND CHA TERA HEI LAN FSA KE PANI KADU GANDUYA The'Uŋstoppʌble-Fʌddebaaz ʆɩghter-Ft'shɩkʌrɩ <b>MAR MAR MUKKE TERI BHAN DE FUDE TE CHIB PADU Rətʋɽŋ Jııjʌ <b>GASTI DEA PANGA TU LAN KRNA TERE WARGEA DIYA MAAVA NU LAN TE LAPEET KE KUTTDA ROZ😯 Dəʋıl
Gurpreet Singh <b>INNDDDRRRAAA AA GEAAA GASSSTTTIII DEEAAA ITTAN CHAK KE DEHADILAKE JIJE DA LAN CHUGAN Naresh KumarGurpreet SinghSatish Kumar Gurpreet SinghSahil'Dimaachodti-IndraNe Rohit'Diphenchodti-IndraNe Arsh'Dimaachodti-SadekuteNeGurpreet Singh&Вндї'вөгдиєкд-ндҩ Ѕїяғԁөѕтө'кдндї-шдяидԁцѕнмди Төвддркє'иддмѕє-јддитєндїи<b>SHIKARI DI BHAN DI FUDI 😀😀😀😅 Naseeb <b>WALE NU MILDI 😂😂😂😂ਸਾਹਿਲ-ਦੀਭੈਣਦੀ-ਫੂਦੀਮਾਰੀ ਪਰਬਦੀ-ਭੈਣਾਦੀਫੁਦੀਚ-ਘੋਟਣਾਦਿਤਾ ਸੈਮਹੈਨਸਮ-ਦੀਬੁੜੀਦੀ-ਮਾਰੀਫੂਦੀ ਸਾਹਿਲ-ਦੀਭੈਣ-ਚੁਦਗੀਹਾਹਾ&Naseeb Singhਰੋਹਿਤ-ਤੇਰੀਮਾਂਚੋਦ-ਗਿਆਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸਦੀ-ਭੈਣਾਂਦਾਫੁਦਾ-ਪਾੜਗਿਆ ਸਾਗਰਦੀਮਾ-ਦੀਪਦੀ-ਭੈਣਚੁਦਗੀ ਫਿੱਲੋਦੀਮਾ-ਦੀਭੂਡਚਪਾਈ-ਲੱਤਹਾ Sagar SinghPardeep SinghPardeep SinghNaseeb SinghNaseeb SinghNaseeb Singh&Naseeb SinghPardeep SinghPardeep SinghPardeep SinghPreet BalPreet BalSahil'Dimaachodti-IndraNe Rohit'Diphenchodti-IndraNe Arsh'Dimaachodti-SadekuteNeSagar Singh
<b>THAND PAA GAI HUN TUHANU MAA CHODAKE JIJE TMNT KOLO&ਜੱਸਢਿਲੋਦੀਮਾ-ਖੋਤੇਦਾ-ਲੱਨਚੂਪਦੀ ਜੱਸਢਿਲੋਦੀ'ਭੈਣਦੇਛੋਲੇਨੂੰ-ਅੱਗਲੱਗੀ& Gʌŋgstʌʀ Fɩʛʜtɘʀ ʆt'jʌnʋ<b> JINIYA MARJI IDSX TON AJJA TERRI MAA DII FUUDDII NUU HUNN MEIINN FUDDAAA BNNOOONNAAA ਜੱਸਢਿੱਲੋਦੀਭੈਣਦੀ-ਫੁੱਦੀਪਾਨੀਛੱਡਗੀ ਅਰੁਨਤੇਰੀਭੈਣਦੀਫੁਦੀਵਾਜਾਈਤਬਲੇਵਾਂਗ ਜੱਸਢਿਲੋਦੀਮਾ'ਲੱਨਤੇਟੱਪਦੀਗਸ਼ਤੀ ਅਰੁਨਦੀਭੈਣ-ਖੋਤੇਦੇਲੱਨਤੇ'ਟੱਪਦੀਜੱਸਢਿੱਲੋਦੀਭੈਣਦੀ-ਫੁੱਦੀਪਾਨੀਛੱਡਗੀ ਅਰੁਨਤੇਰੀਭੈਣਦੀਫੁਦੀਵਾਜਾਈਤਬਲੇਵਾਂਗ
INRDDDRRRAAA TERI BHAN
ਦੇਮੂੰਹਚ-ਲੱਨਪਾਕੇ-ਮੂਤੇਆ
Yamraj Singh
Gurpreet SinghGurpreet Singh <b>
HAHAHA INDRA DI BHAN NU
Sukha Guzar<b> DA LAN PASAND A GEA TAN HEI ID BNAI FRDA
INDRA DEHADI DARAAAA AUKHA TTTEEERRRAAA ITTAN CHAK KE 10 RUPE CHA BADMASSII KRDA😂😂😂😂😳
INRDDDRRRAAA DI MAA CHOD DE 2 SAAL HO GAE SALI DI AGG NI BUJJ DII
INRDDDRRRAAA TERI MOTHER DE FUDDEE CHAA Gurpreet <b>WALA PROOF DEKE LAN PKA KRDUU😂😂😂😂😂😎ਜਸਢਿਲੋਦੀ-ਭੈਣਠੋਕੀ-ਟੱਟੇਬਨਕੇ ਟੈਮਟਦੀਭੈਣ'ਦੀਫੁੱਦੀਮਾਰੀ ਲੱਨਤੇ-ਤੇਲਲਾਕੇ ਸਾਹਿਲਦੀਮਾਂ'ਦੇਬੁੰਡਚ-ਲੱਨਦਿਤਾ
Rambali Yadav Illıllı Hərø Illıllı Sukhdeep Singh Pagal Jatt ਹੈਂਡਸਮਦੀ'ਮਾਂਨੂੰਲਵਾਏ-ਚੂਪੇਲਨਦੇ ਅਰਸ਼ਦੀ'ਮਾਂਦੀਫੁਦੀਚ ਬਾਂਹਪਾਈ-ਲੀਫਾਫਾਪਾਕੇ ਟੈਮਟਦੀ'ਮਾਂਚੁਦਗੀ-ਸਾਲਾਕਲਪਗਿਆ Kabul Singh ਅਰੁਨਦੀਮਾਦੀ-ਬੁੰਡਮਾਰਕੇਪੱਦਕੱਢਤੇ ਅਰੁਨਤੇਜੱਸਦੀਗਸ਼ਤੀਭੈਣਦਾਫੁੱਦਾ ਅਰੁਨਤੇਜੱਸਦੀਭੈਣਦੀਫੁੱਦੀਪਾਨੀਛੱਡਗੀGʌŋgstʌʀ Fɩʛʜtɘʀ ʆt'jʌnʋ
<b>HERO TERI AMMA KI CHOOT.MEIN BAB RAKH KE USKOO BISPORT KRDUGA
😜😜😜😳
Mʌii'DikhtaHuŋ-Sweet Innocent'Swamii-TypeKa Lekiŋ'Hu-Bada Harʌmii'Type-KaМѧій-ђц'вѧђцт-вѧԁѧ Ӄѧмєєйѧ Ғѧѕѧшцйԍѧ Ђөт'ѕђөт-ђѧѕєєйѧM-Jb'v Aʌungʌ-Tʋɱhʌri'Maa Chod-Kɽ'Jʌʋŋgʌ Ft-IndraJassDhillon'KiBhenki-ChutmeLun JassDhillon'Hramiki Ulaad-Sala JassDhillon'KaBaap-HeroNaaɱ'hɘro-ĸaʌ Kaaɱ'viɭleŋ-kaʌЅїӷєпҭ-Ӈӫјѧ'Ѷѧѓпѧ Ӎӵ-Ѷӫїӷєпҭ'Ӈӫјѧҵпҩѧ Ғҭ-Ҝѧӎїпѧ'EkBʌr'JoMʌiŋe-CØmmitmeŋt KârĐi-UşkeBad'TohMęiŋ KhʋdKi'ßhiNʌhi-Suŋtʌ Ft-Wʌntèd'HeroIllıllı Hərø Illıllı
ਜੱਸਢਿਲੋਤੇਰੀਭੈਣਦੀਫੁੱਦੀ'ਗਰੀਸਕਰਤੀ ਜੱਸਦੀਬੇਬੇਦੀਫੁੱਦੀ-ਸੁਗੜਗਈਚੁਦਵਾਕੇ<b> TUHADI MAA DE FUDE CHA CHALAIYA
Rʌʆʌɭ <b>DIYA GOLIYA
Iŋtɘʀnʌtnoɭ PʌŋGewʌʌʐ JijʌShinda Hoshiarpuriaਅਮੈਰੀਕਨ ਛੱਲਾ ਥਲੇ'ਮੇਰੇਰੇਂਜ-ਅੱੱਖਾਬਾਜ਼-ਨਾਲੋਤੇਜ ਦਸਸਾਡੇ-ਮੂਰੇਕਿਹੜਾ-ਖੰਂਗ਼ਜਾੳੁ- ਜਹਿਰੀਲਾ<b>TUHADI MAA CHODN WALA JIJA TMNT Т҈Н҈Е҈ Я҈О҈С҈К @[100010220611447&]

View conversation on Facebook
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025