From
Subject
Time (UTC)
notify@twitter.com
Мара Б. (@ZaraIstok) retweeted your Tweet!
2016-08-09 14:13:24
To: Cicero_IX
From: notify@twitter.com (sender info)
Subject:

Мара Б. (@ZaraIstok) retweeted your Tweet!


Received: 2016-08-09 14:13:24
Мара Б.
retweeted your Tweet.
View
 
=
Cicero_IX @Cicero_IX
 
Таткото на исламистичкиот терорист Омар Матин во првите редови на митинг на Хилари. Демократска партија во XXI век.