From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Bảo Phạm muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:33:36
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bảo Phạm muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:33:36
 
Làm việc tại JAuthentic - Truong thpt dien hai - Thành phố Hồ Chí Minh - 385 người bạn - 59 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Bảo Phạm muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Bảo Phạm
Làm việc tại JAuthentic · Truong thpt dien hai · Thành phố Hồ Chí Minh
385 người bạn · 59 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025