From
Subject
Time (UTC)
update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Van Ngoan Nguyen đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
2016-08-30 13:24:02
To: Thanh Thao Tran
From: update+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Van Ngoan Nguyen đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.


Received: 2016-08-30 13:24:02
 
Van Ngoan Nguyen đã viết: A di da phat! - Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Van Ngoan Nguyen đã bình luận về một bài viết mà bạn được gắn thẻ.
 
   
Van Ngoan Nguyen
30 Tháng 8 lúc 20:23
 
A di da phat!
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025