From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Lê Vinh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-02 03:49:53
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lê Vinh muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-02 03:49:53
 
3 người bạn chung - Làm việc tại Giấy Vệ Sinh Cuồn Lớn PGK-Giay ăn-Công ty TNHH TM Phúc Gia Khang 0908797633 - Utc2 - Thành phố Hồ Chí Minh - 2.487 người bạn - 51 ảnh - 548 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lê Vinh muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Lê Vinh
Làm việc tại Giấy Vệ Sinh Cuồn Lớn PGK-Giay ăn-Công ty TNHH TM Phúc Gia Khang 0908797633 · Utc2 · Thành phố Hồ Chí Minh
3 người bạn chung · 2.487 người bạn · 51 ảnh · 548 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025