From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Cood Nguyễn muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 06:02:54
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Cood Nguyễn muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 06:02:54
 
1 bạn chung - THPT Phả Lại - Hải Dương (thành phố) - 467 người bạn - 74 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Cood Nguyễn muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Cood Nguyễn
THPT Phả Lại · Hải Dương (thành phố)
1 bạn chung · 467 người bạn · 74 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025