From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Hôm nay là sinh nhật của Duy Dũng, Linhtu Hai và 6 người khác
2016-08-13 01:20:31
To: Quynh Hoang Thuy
From: notification+kr4kxmrma5rn@facebookmail.com
Subject:

Hôm nay là sinh nhật của Duy Dũng, Linhtu Hai và 6 người khác


Received: 2016-08-13 01:20:31
 
  Giúp Duy Dũng, Linhtu Hai và 6 người khác tổ chức sinh nhật của họ   13 Tháng 8   Duy Dũng   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Linhtu Hai   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Ha Hoangvanha   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Son Nguyen   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Hợp Nguyễn   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Đông Tà Tây Độc   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Dao Hai   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy   Sang Nguyen Van   Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Giúp Duy Dũng, Linhtu Hai và 6 người khác tổ chức sinh nhật của họ
 
13 Tháng 8
 
Duy Dũng
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Linhtu Hai
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Ha Hoangvanha
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Son Nguyen
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Hợp Nguyễn
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Đông Tà Tây Độc
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Dao Hai
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
Sang Nguyen Van
 
Hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy
 
 
   
   
 
Truy cập Facebook
   
Lập kế hoạch một sự kiện
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025