From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvhwj3177m@facebookmail.com
Nguyễn Xuân Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-09-25 09:13:03
To: Nguyễn Minh Hiếu
From: notification+kjdvhwj3177m@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nguyễn Xuân Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-09-25 09:13:03
 
  Nguyễn Xuân Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn! Hiện bạn có thể xem ảnh, chia sẻ cập nhật và nhiều nội dung khác của anh ấy.   Nguyễn Xuân Hiếu Hà Nội Xem trang cá nhân    
   
 
   Bạn bè mới trên Facebook
 
   
   
 
Nguyễn Xuân Hiếu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn! Hiện bạn có thể xem ảnh, chia sẻ cập nhật và nhiều nội dung khác của anh ấy.
 
Nguyễn Xuân Hiếu
Hà Nội
Xem trang cá nhân
 
 
   
   
 
Tìm thêm bạn bè
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025