From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] CẦN MUA 3 DOMAIN SPAM AI CÓ INBOX EM
2016-09-16 12:34:26
To: Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
Subject:

[Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️] CẦN MUA 3 DOMAIN SPAM AI CÓ INBOX EM


Received: 2016-09-16 12:34:26
  Canabis Louis đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️ .       Canabis Louis 16 Tháng 9 lúc 19:34   CẦN MUA 3 DOMAIN SPAM AI CÓ INBOX EM   Thích Bình luận    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Canabis Louis đã đăng trong Sàn Giao Dịch & Mua Bán Facebook ☑️.
 
   
Canabis Louis
16 Tháng 9 lúc 19:34
 
CẦN MUA 3 DOMAIN SPAM AI CÓ INBOX EM
 
Thích
Bình luận
 
 
   
   
 
Xem trên Facebook
   
Chỉnh sửa cài đặt email
 
   
   
Trả lời email này để đã bình luận về bài viết này.
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025