From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Lâm Thiên Hoàng muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 02:18:08
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Lâm Thiên Hoàng muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 02:18:08
 
5 người bạn chung - Hoc Vien tại Hà Nội - Karaoke lucky - Hà Nội - 3.185 người bạn - 136 ảnh - 387 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lâm Thiên Hoàng muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Lâm Thiên Hoàng
Hoc Vien tại Hà Nội · Karaoke lucky · Hà Nội
5 người bạn chung · 3.185 người bạn · 136 ảnh · 387 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025