From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Hưng Nguyễn muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 04:39:24
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Hưng Nguyễn muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 04:39:24
 
2 người bạn chung - Binh Dinh, Nghia Binh, Vietnam - 649 người bạn - 2 ảnh - 260 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hưng Nguyễn muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Hưng Nguyễn
Binh Dinh, Nghia Binh, Vietnam
2 người bạn chung · 649 người bạn · 2 ảnh · 260 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025