From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Nông Dân Chân Vàng muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook
2016-09-01 13:38:48
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Nông Dân Chân Vàng muốn trở thành bạn bè với bạn trên Facebook


Received: 2016-09-01 13:38:48
 
2 người bạn chung - Chu tich hội đam mê gà chọi thái nguyên tại Những statut Độc và Chất - THCS Phú Tân - Thái Nguyên (thành phố) - 1.957 người bạn - 18 ảnh - 1 ghi chú - 410 nhóm
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Nông Dân Chân Vàng muốn kết bạn với bạn trên Facebook.
 
Nông Dân Chân Vàng
Chu tich hội đam mê gà chọi thái nguyên tại Những statut Độc và Chất · THCS Phú Tân · Thái Nguyên (thành phố)
2 người bạn chung · 1.957 người bạn · 18 ảnh · 1 ghi chú · 410 nhóm
 
 
   
   
 
Chấp nhận lời mời
   
Xem tất cả yêu cầu
 
   
   
 
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025