From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Khum Thach Sa Khum đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-30 00:48:19
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Khum Thach Sa Khum đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-30 00:48:19
Thanh Thao, Khum Thach Sa Khum đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Khum: Vy Vy 1.324 bạn chung Thêm bạn bè Hoa Trong Tuyết 3 bạn chung Thêm bạn bè Đồng Tiền Má Lúm 3 bạn chung Thêm bạn bè Mây Trắng 10 bạn chung Thêm bạn bè Em Vẫn Chờ 4 bạn chung Thêm bạn bè Nguyen Thi Hong Phuong 2 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Khum Thach Sa Khum đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Khum:
Vy VyVy Vy
1.324 bạn chung
Thêm bạn bè
Hoa Trong TuyếtHoa Trong Tuyết
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Đồng Tiền Má LúmĐồng Tiền Má Lúm
3 bạn chung
Thêm bạn bè
Mây TrắngMây Trắng
10 bạn chung
Thêm bạn bè
Em Vẫn ChờEm Vẫn Chờ
4 bạn chung
Thêm bạn bè
Nguyen Thi Hong PhuongNguyen Thi Hong Phuong
2 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025