From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Sàn Gỗ Gago đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn
2016-08-29 16:33:50
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Sàn Gỗ Gago đã chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook của bạn


Received: 2016-08-29 16:33:50
Thanh Thao, Sàn Gỗ Gago đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook. Bạn có thể biết một số bạn bè của Gago: Vy Vy 1.288 bạn chung Thêm bạn bè Hongnhung Nguyen 224 bạn chung Thêm bạn bè Tin Thị Trường Đất 58 bạn chung Thêm bạn bè Giải Pháp Tính Tiền 58 bạn chung Thêm bạn bè Poscher Macan 56 bạn chung Thêm bạn bè Ánh Nghiêm 152 bạn chung Thêm bạn bè
facebook
Thanh Thao, Sàn Gỗ Gago đã xác nhận rằng các bạn là bạn bè trên Facebook.
Bạn có thể biết một số bạn bè của Gago:
Vy VyVy Vy
1.288 bạn chung
Thêm bạn bè
Hongnhung NguyenHongnhung Nguyen
224 bạn chung
Thêm bạn bè
Tin Thị Trường ĐấtTin Thị Trường Đất
58 bạn chung
Thêm bạn bè
Giải Pháp Tính TiềnGiải Pháp Tính Tiền
58 bạn chung
Thêm bạn bè
Poscher MacanPoscher Macan
56 bạn chung
Thêm bạn bè
Ánh NghiêmÁnh Nghiêm
152 bạn chung
Thêm bạn bè
Xem Dòng thời gian
Tin nhắn này đã được gửi tới deleted@email-fake.pp.ua. Nếu bạn không muốn nhận những email như thế này từ Facebook trong tương lai, vui lòng hủy đăng ký.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025