From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı wants to be friends on Facebook
2016-08-13 22:24:51
To: ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı wants to be friends on Facebook


Received: 2016-08-13 22:24:51
 
20 mutual friends - Works at Ƙơı ਅੱਖ ਚੱਕ ŋąą ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ŋąąཞ ਨੂੰ ῳąཞŋıŋɠ ਆ ɖųŋıą ਦੇ ਹਰੇਕ ცɧɛŋ ɖɛ ყąąཞ ŋų - ਕੀਤਾ ժɨթłσмα ਮੈਂ ਤਾਂ ĸђαŋժε ਖੜਕਾੳੁਣ ਦਾ ✔★ ,, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ђιʂαβ ਦਿਲ਼-ਦੂੱਲ਼ ʝεђε ਵਟਾੳੁਣ ਦਾ ♥★ - 249 friends - 29 groups
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı wants to be friends with you on Facebook.
 
Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı
Works at Ƙơı ਅੱਖ ਚੱਕ ŋąą ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ŋąąཞ ਨੂੰ ῳąཞŋıŋɠ ਆ ɖųŋıą ਦੇ ਹਰੇਕ ცɧɛŋ ɖɛ ყąąཞ ŋų · ਕੀਤਾ ժɨթłσмα ਮੈਂ ਤਾਂ ĸђαŋժε ਖੜਕਾੳੁਣ ਦਾ ✔★ ,, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ђιʂαβ ਦਿਲ਼-ਦੂੱਲ਼ ʝεђε ਵਟਾੳੁਣ ਦਾ ♥★
20 mutual friends · 249 friends · 29 groups
 
 
   
   
 
Confirm Request
   
See All Requests
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025